بهترین محله های استانبول برای زندگی کدامند

از بهترین مناطق استانبول برای زندگی بیبک است : 

بیبک یک منطقه اعیان نشین در قسمت اروپایی ترکیه با منظره ای به تنگه بسفر است و هر روزه  بر تعداد ساختمان های شیک و مدرن این منطقه اضافه میشود.
بیشتر هنرپیشه های ترک و افراد معروف ترک در این منطقه زندگی میکنند و برای دیدنشان کافیست ضبح گاه برای پیاده روی به نوار ساحلی بروید.
در بیبک مراکز خرید و رستوران های زیادی نیز وجود دارد که سبب شده اند این منطقه شلوغ و پرترافیک باشد .

بیبک بهترین منطقه استانبول برای زندگی

یگی دیگر از مناطق اعیان نشین استانبول باکرکوی است :
باکرکوی یک منطقه مهم تجاری با ساکنینی با وضعیت اقتصادی رو به بالا است این منطقه دارای مراکز خدید ، سینما ، بارها و کافه زیادی است 

اگر بخواهیم به طور کلی مناطق استانبول را از نظر گرانترین و ارزانترین مناطق برای زندگی تقسیم کنیم به شرح زیر میشود : 

گرانترین محله های استانبول برای زندگی  به ترتیب با میانگین قیمت:

  • Beşiktaş 8137 TL
  • Sarıyer 5684 TL
  • Beyoğlu 4800 TL
  • Bakırköy 4233 TL
  • Beykoz 4198 TL

و ارزانترین محله های استانبول برای زندگی به ترتیب با میانگین قیمت: 

  • Arnavutköy 1023 TL
  • Esenyurt 1063 TL
  • Silivri 1067 TL
  • Avcılar 1239TL
  • Beylikdüzü 1288TL

می باشند.

بیبک استانبول